Shpërblime

2018 Çmim kombëtar për praktika të mira për siguri dhe shëndet në punë

2016 Shpërblimi nacional për praktikë të mirë për siguri dhe shëndet në punë. Shpërblimi është ndarë për kontinuitetin në përmirësimin e proceseve dhe masave të sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit të punonjësve që ka treguar kompania.

2015 Njohje për kontribut të vazhdueshëm për organizimin e kajak sllallom i Ilindenit në lumin Treska.

Linqe

EVN Macedonia Elektrani DOOEL Skopje
Rr. Lazar Licenoski 11
Shkup 1000, Maqedonia e Veriut
Telefon: +389 (0)2 3205 000