Менаџмент

Максимилијан Хојер
Менаџер во ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ

Г. Максимилијан Хојер е управител на ЕВН Електрани од декември 2021. Завршил магистерски студии на Универзитетот во Виена (Факултет за економија и право) и МБА студии на ИЕСЕ бизнис школата во Барселона. Во ЕВН Максимилијан Хојер се вработува во 2012 како менаџер за спојување и преземање и од тогаш бил назначен на повеќе раководни позиции во рамките на групацијата.

Сашо Стојкоски
Менаџер во ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ

Г. Сашо Стојкоски е управител на ЕВН Електрани од 2022. Роден на 11.09.1979 година. Дипломирал на Електротехничкиот факултет во Скопје, а во ЕВН Македонија се вработил во 2008 година. Во компанијата бил ангажиран на неколку позиции, а од 2013 година бил раководител на КЕЦ Струмица. Од 10.04.2018 е Член на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје.

Линкови

ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје
ул. Лазар Личеноски 11
Скопје 1000 Северна Македонија
тел. +389 (0)2 3205 000