Соопштенија

Нашата компанија

Нашата компанија повеќе

Производствени капацитети

Производствени капацитети повеќе

Одговорност за животната средина

Одговорност за животната средина повеќе

Новости

Новости повеќе

Линкови

ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје
ул. Лазар Личеноски 11
Скопје 1000 Северна Македонија
тел. +389 (0)2 3205 000